Huurvoorwaarden

Prijzen
Gegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

Korting
Bij afname van meerdere producten kan het zijn dat wij u een bepaalde korting geven.

Bestelling plaatsen
Wanneer u een bestelling bij Arts Evenementen wenst te plaatsen dan kunt u:
– Het contactformulier invullen
– Ons telefonisch contacten op 06-29443044
– Een e-mail sturen naar info@artsevenementen.nl

Attracties afhalen
-U komt de attracties zelf ophalen en terugbezorgen.
-Degene die de attractie afhaalt dient zich te kunnen legitimeren.

Attracties laten bezorgen, opbouwen en afbreken
-De attracties worden door ons bezorgd, opgebouwd en afgebroken.
-De meerprijs voor een springkussen/stormbaan inclusief transportkosten tot 5 km + opbouwen/afbreken is €25,- (vanaf 5 km rekenen wij €0,50 extra per gereden kilometer)
-Bij het bezorgen, opbouwen en afbreken van een opblaasbare tent betaalt u €30,- + €0,50 per gereden km

Algemene Voorwaarden

Verhuur

Art. 1: Alle verhuur, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden.
Art. 2: Alle verhuurde goederen zijn en blijven het exclusieve eigendom van Arts Evenementen
Art. 3: Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed onder te verhuren, mits de huurder toestemming heeft verkregen van Arts Evenementen.
Art. 4: Bij het niet naleven van de richtlijnen door de huurder heeft Arts Evenementen het recht het contract ter plekke te beëindigen.
Art. 5: De verhuurder heeft het recht om de gehuurde goederen, indien nodig, te vervangen voor gelijkwaardige goederen.
Art. 6: Bij overmacht kan de verhuurder het contract eenzijdig beëindigen zonder kosten voor de verhuurder.
Art. 7: Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
Art. 8: De afgesproken huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd.
Art. 9: Het is niet toegestaan de verhuurde goederen te beplakken, te beschrijven enz. In dit geval zullen er kosten in rekening gebracht worden.
Art. 10: Na afloop van de huurperiode brengt de huurder het gehuurde artikel weer op de afgesproken tijd retour.
Art. 11: Bij het niet juist inleveren van materiaal (slecht opgevouwen, vies of nat materiaal) worden opbergkosten/schoonmaakkosten in rekening gebracht (€25,00 excl. btw).

Veiligheid

Art. 15: De huurder dient zelf zorg te dragen voor een veilig terrein cq ruimte waar de gehuurde goederen geplaatst dienen te worden.
Tevens dient er voldoende elektrische capaciteit aanwezig te zijn voor de benodigde apparatuur van de gehuurde goederen.
Als Arts Evenementen het terrein of de ruimte bij aflevering van de gehuurde goederen als onveilig beoordeelt, zijn wij genoodzaakt het contract eenzijdig te beëindigen.
Art. 16: De huurder heeft de plicht bij harde wind, neerslag en andere onveilige situaties de gehuurde goederen binnen te halen.
Art. 17; De kinderen mogen niet met schoenen, eten, drinken, water en scherpe voorwerpen op de springkussens spelen. Dit om schade aan de opblaasattracties en lichamelijke schade te voorkomen. Tevens is het ten strengste verboden om op de wanden van de springkussens te klimmen.

Aansprakelijkheid

Art.18: De huurder is zelf altijd aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn, uitgezonderd normale slijtage. In dit geval worden de kosten op de huurder verhaald.
Art.19: Arts Evenementen is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen ten gevolge van het gebruik van het gehuurde materiaal. Het gebruik is geheel op eigen risico